„The Attitudes of University Students to Classical Music Concerts: A Study in Consumer Behaviour,“

30.04.2020

Autor: CHEN, CHUN-FU - HU, HSIN-YUN

Dílo: The Attitudes of University Students to Classical Music Concerts: A Study in Consumer Behaviour, International Journal of Management, 23, 2, s. 366-374.


Poselstvím tohoto výzkumu je porozumět chování spotřebitelů v oblasti klasické hudby, a to prostřednictvím spotřebitelské studie.

Cílem je prozkoumat, proč vysokoškolští studenti v oblastech Taipei a Taiwanu preferují koncerty klasické hudby. Hlavním měřítkem tohoto výzkumu je to, jak různé subkultury ovlivňují chování spotřebitelů.

Metody použité v této studii zahrnují sběr dat, přehled literatury a analýzu dotazníků.

Autor této práce se snaží pochopit, jak si spotřebitelé konzumují koncerty klasické hudby. Studuje zároveň vztah mezi subkulturami spotřebitelů a jejich účastí na koncertech. V neposlední řadě analyzuje hlavní faktory, které ovlivňují vysokoškolské studenty při konzumaci koncertů vážné hudby. Závěrem studie konstatuje, že subkultura, pohlaví a věk spotřebitelů výrazně ovlivňuje chování spotřebitelů a konzumaci koncertů vážné hudby.

Pamětní síň Chang Kai-Shek začala pořádat koncerty vážné hudby v roce 1987. Také díky západním hudebním dopadům na východní kulturu je poptávka po koncertech vážné hudby velmi atraktivní. Samy filharmonické orchestry zvaly domácí i zahraniční odborníky, aby jejich dirigentům poradili, jak danou hudbu správně interpretovat. Dobrým příkladem je Taipei Sinfonietta a Philharmonic Orchestra. Od roku 1988 se jednalo o malý orchestr, který však každoročně uvádí více a více koncertů vážné hudby.

Vzhledem k faktorům popsaným výše se každoročně koná na Tchaj-wanu několik set různých druhů klasických hudebních koncertů a představení. Podle výzkumu Yu-Jing Lin, Pei-Chen Lee a Hsiang-Chun Tai v roce 1989, 1996, 2001, bylo jasně vidět, že v publiku divadelního umění byla největší skupinou diváků - studentská základna.

Z těchto důvodů tvoří právě studenti hlavní skupinu na trhu koncertů vážné hudby. Hlavní důraz je kladen na to, jak a čeho si univerzitní studenti v Taipei cení na koncertech vážné hudby. Zaměřuje se na to, jak se spotřebitelé rozhodují a co je motivuje k účasti na koncertech vážné hudby.

Blackwell (2001) definuje chování spotřebitelů jako soubor činností, které lidé provádějí při konzumaci výrobků a služeb. Tato definice chování spotřebitelů zahrnuje několik činností:

a) ZÍSKÁVÁNÍ. Získávání se vztahuje k činnostem, které vedou k nákupu nebo ziskání produktu, včetně jeho přijetí. Mezi ně patří způsob, jakým spotřebitelé hledají informace o vystoupeních klasické hudby, jak si rezervují vstupenky, například telefonicky nebo přes internet, a jak kultura jako taková ovlivňuje chování spotřebitelů.

b) SPOTŘEBA. Spotřebou se rozumí to, jak a za jakých okolností spotřebitelé spotřebují výrobky. Když se například spotřebitelé rozhodnou, zda se zúčastní koncertů vážné hudby, jaké faktory před nákupem či konzumací zvažují? Přemýšlejí o ceně, výhodě lokality nebo o svých osobních zájmech? Kde obvykle navštěvují koncerty klasické hudby?

c) LIKVIDACE. "Likvidace" znamená způsob, jakým se spotřebitelé zbavují výrobků a obalů. Koncerty klasické hudby nejsou biologicky rozložitelné ani recyklovatelné. Spotřebitelé se však mohou rozhodovat na základě ekologické reklamy koncertů vážné hudby. Například jsou plakáty šetrné k životnímu prostředí?

Copeland (2000) vysvětlil, že tento motiv je založen na přirozené touze získat prvenství, vyniknout, "nastavit módu". Je jasné, že rozhodnutí spotřebitelů o tom, zda se zúčastní koncertů vážné hudby, jsou založena na osobním zájmu a zda jsou živými vystoupeními přitahováni. Spotřebitelé neberou v úvahu pouze ceny vstupenek, než se rozhodnou, zda se zúčastní koncertů vážné hudby, ale také zváží pohodlí místa a způsob rezervace vstupenek před jejich nákupem.

Počet vysokoškolských studentů, kteří mají rádi klasickou hudbu a počet, kteří se zúčastnili koncertů vážné hudby v předchozích 12 měsících, je stejný, což bylo reprezentováno na 67% respondentů. Ze vztahu mezi věkem a pohlavím studentů a bez ohledu na to, zda navštěvují hudební koncerty, můžeme odvodit, že následující počet žen, které navštěvují koncerty vážné hudby, je větší než počet mužů, kteří se zúčastnili (pouze 16% mužů). Obecně platí důvody, pro které vysokoškolští studenti navštěvují koncerty vážné hudby: Atraktivita lokality, způsob, jakým bylo představení inzerováno a snadnost rezervace vstupenek. Například znalost hudby je běžným důvodem k návštěvě produkce z pohledu žen.

Pro muže je hlavním důvodem NEúčasti na koncertech vážné hudby nedostatek zájmu o tuto hudbu a způsob, jakým jsou koncerty inzerovány. Pro ženu může být hlavním faktorem, že atmosféra koncertů vážné hudby bývá příliš vážná.


Zdroje: 

Autor: CHEN, CHUN-FU - HU, HSIN-YUN, Dílo: The Attitudes of University Students to Classical Music Concerts: A Study in Consumer Behaviour, Zdroj: International Journal of Management, 23, 2, s. 366-374.