Slovo, které vyřkneš, je hlasem tvého ducha. Písmo, které kreslíš, je jeho malbou.

01.04.2020

Autor: Mgr. Irena Rozsypalová 

Ve svých kurzech se zabývám správnou výslovností. Upozorňuji na význam dýchání, na dobrou artikulaci, na dodržování dlouhých samohlásek a vyslovování všech souhlásek, na užívání pauz, rytmus a melodii řeči, na celkový kultivovaný mluvený projev, který je směřován k jinému člověku nebo ke skupině lidí.

Zamýšlím se nad tím, zda si uvědomujeme, ke komu hovoříme. Zda své adresáty vnímáme. Zda víme, kdo jsme a kam jdeme. Učíme se cizím jazykům, ale svůj vlastní mnohdy neovládáme. Cestujeme po světě, ale místo, kde žijeme, mnohdy neznáme. Bloumáme ve virtuálním světě, ale své sousedy mnohdy nevnímáme.

Nenastala dnešní situace naší izolace a omezení kontaktů proto, abychom se zastavili a toto vše si uvědomili? Nežijeme příliš jednoduše a povrchně? Nebereme vymoženosti své doby jako samozřejmost? Víme, jak žili naši rodiče, prarodiče a vzdálení předkové? Ptáme se na to? Byl nám jazyk dán jen proto, abychom jej používali k běžné komunikaci nebo i k zájmu o druhé?

Což tedy těchto dnů nevyužít i k obrácení se sami k sobě a uvědomění si své duše. Podívat se do sebe a do druhých. Přemýšlet o tom, jak být prospěšný, jak pomoci, jak potěšit. Co lidé kolem mne potřebují? Žiju jen pro sebe nebo i pro druhé? Kdo patří k těm druhým? Jsou to jen mí nejbližší nebo i známí v okolí a neznámí někde, kam nedohlédnu?

Vnímám ranní červánky, zpěv ptáků, kvetoucí stromy. Žiju v místě, které má svou historii, v domě s nějakým příběhem, vedle lidí s různými osudy. Poslouchám hudbu i ticho, čtu knihy a přemýšlím o nich. Představuji si obrazy v galeriích, sochy na náměstích, věže kostelů, architekturu budov, čtvrtí, měst. Cítím kouzlo venkova, lesů, luk, polí, jezer, potoků a řek.

Mám pět smyslů a všechny pro něco. Vidět, slyšet, cítit, chutnat, chytat. Nebo také uchopit a držet. Třeba uchopit příležitost, kdy nemohu běhat, jezdit, lítat. Využít jí, přemýšlet, ptát se, nabízet, dávat, pomáhat, věřit. Ochutnávat život a vychutnávat každý den. Cítit nekonečno a soudržnost. Poslouchat, naslouchat, vnímat. Dívat se jinak.

"Slovo, které vyřkneš, je hlasem tvého ducha. Písmo, které kreslíš, je jeho malbou."

2020-03-31                                                                                                                   Irena Rozsypalová