Práce s textem

06.04.2020

Autor: Mgr. Irena Rozsypalová 

S rétorikou a správnou výslovností souvisí práce s textem. Umět formulovat stručné a jasné informace. Zkuste si napsat na 1 normostranu např. něco o místě, kde se právě nacházíte. Jako strohou informaci. A pak si text přečtěte nahlas. Pro příklad níže přikládám své informace o místě, kde se právě nacházím. Tím místem je město Brno. 

Brno - perla jižní Moravy

Jestliže bývá jižní Morava označována jako kraj vína, je to proto, že je současně krajem slunce. Centrem jižní Moravy a krajským městem Jihomoravského kraje je Brno s téměř 400 000 obyvateli. Pyšní se řadou památek, které jsou důkazem jeho bohaté, osm století trvající historie.

Historické centrum města je městskou památkovou rezervací. Do dějin se Brno zapsalo za třicetileté války, kdy jako jediné město ve střední Evropě odolalo obléhání švédskými vojsky. Poté se začalo dynamicky rozvíjet a v 18. a 19. století dominovalo ve výrobě textilu a strojírenství. Moderní tvář velkoměsta získalo zásluhou funkcionalistické architektury. K nejvýznamnějším dílům patří areál brněnského výstaviště, založený v roce 1928 a proslulá vila Tugendhat z roku 1930, zapsána na seznamu světového dědictví UNESCO.

Jelikož v Brně žili dlouhodobě obyvatelé nejen české, ale i německé a židovské národnosti, byl průběh a dopad 2. světové války pro město obzvlášť krutý. Za dob budování socialismu se Brno zviditelňovalo hlavně mezinárodními veletrhy, ale jeho celkový rozvoj stál poněkud ve stínu Prahy, jako hlavního města, slovenské Bratislavy a průmyslové Ostravy. Vše změnil revoluční rok 1989.

Dnes je Brno městem univerzit, působí zde jedna státní a pět veřejných vysokých škol s celkem 34 fakultami a sedm soukromých vysokých škol, celkem zde studuje téměř 90 000 studentů. Brno je centrem soudní moci České republiky, sídlí zde Ústavní soud, Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Nejvyšší státní zastupitelství a také ombudsman. V Brně působí řada divadel, muzeí a galerií. Brno je centrem obchodu, podnikání, kultury, sportu i vědy, výzkumu a inovací.

Z brněnských památek je třeba připomenout hrad Špilberk, založený ve 13. století Přemyslem Otakarem II., který sloužil v pozdějších stoletích jako žalář či vězení a Starou radnici, nejstarší a nejzajímavější světskou stavbu v Brně, v jejímž areálu se nacházejí symboly města - brněnské kolo a brněnský drak. Samotné centrum má pět náměstí, vzniklých na místech někdejších trhů: Náměstí Svobody s významnými historickými domy a morovým sloupem ze 17. století, Dominikánské náměstí s kostelem sv. Michala a areálem Nové radnice, Moravské náměstí s kostelem sv. Tomáše a blízkým Jakubským kostelem, Kapucínské náměstí s proslulou kapucínskou kryptou s mumiemi a Zelný trh s barokní kašnou Parnas. Dominantním kostelem, tyčícím se nad městem, je katedrála sv. Petra a Pavla, zvaná Petrov.

Dřívější centrum Starého Brna Mendlovo náměstí je dnes křižovatkou městské dopravy, ale také historickým místem. Nachází se tu klášter, který založila ve 14. století královna Eliška Rejčka a v jehož chrámu Nanebevzetí Panny Marie, kterému byl v roce 1987 papežem Janem Pavlem II. udělen titul basilica, je také pohřbena. Toto Starobrněnské opatství má spojitost i se dvěma osobnostmi, které Brno proslavily po celém světě: Georg Johan Mendel, zakladatel genetiky, zde působil jako opat a Leoš Janáček, světově proslulý hudební skladatel, v klášteře studoval a v nynější bazilice působil jako varhaník a sbormistr. Mendl i Janáček jsou pochováni na brněnském Ústředním hřbitově.

Historická data čerpána - Z průvodce po jižní Moravě, vydal Jihomoravský kraj, nedatováno.

Pevné zdraví přeje Irena Rozsypalová