Motivace

08.04.2020

Autor: Marie Novotná

VNITŘNÍ VERSUS VNĚJŠÍ MOTIVACE

Motivace je vnitřní nebo vnější faktor nebo soubor faktorů vedoucí k energetizaci organismu. Motivace usměrňuje naše chování a jednání pro dosažení určitého cíle. Vyjadřuje souhrn všech skutečností - radost, zvídavost, pozitivní pocity, radostné očekávání, které podporují nebo tlumí jedince, aby něco konal nebo nekonal. 

Motivace může vycházet z vnitřních nebo vnějších pohnutek a podnětů. Motivace jako taková bývá kombinací obou typů motivace. 

Vnitřní motivace - výsledek potřeb a zájmů člověka (potřeba poznávací, seberealizace, kulturní potřeby). Vnitřní motivátory dělíme na vývojově nižší a vývojově vyšší. Vývojově nižší motivátory jsou například základní životní potřeby, bezpečí a jistota. Mezi vývojově vyšší motivy patří snaha získat a udržet teritorium, najít smysl života, činnost samotná a uspokojení z ní.

Vnější motivace - je určena působením vnějších podnětů (hrozba trestu, možnost odměny) Vnější motivace jsou podněty, které nám poskytuje naše okolí, čímž nás formuje. Tyto podněty se neustále mění a je třeba je oživovat. Patří sem například odměny, tresty, příkazy, prosby, přání a očekávání, nabídky a vzory.

Jaktože je odměňování často škodlivé (D. Pink - Pohon)

Člověk jako osobnost je jedinečný, odměny nebo tresty každého jedince působí jinak. Odměna či trest může úsudek člověka velmi ovlivňovat, ne vždy však s dobrým výsledkem.

Kdy a jak odměňovat

Účinnost odměn je nejvíce výrazná u rutinních prací, které mají přesný postup. Také je vhodné odměňovat neočekávaně pracovníka za správně dokončený úkol. Často je lepší upřednostnit nehmotnou odměnu (tedy např. okamžitou zpětnou vazbu) před odměnou hmotnou. Více se tak podpoří tzv. pohon.

Daniel Pink označuje dva typy lidí podle toho, jak přistupují k práci. Označil je písmeny X (podle extrinsic) a I (podle intrinsic).

Pro typ X je typické: hlavní motivátor je vnější odměna, méně se zabývá vnitřním uspokojením. 

Pro typ I je důležitá svoboda, výzva a smysl činnosti, zisky vnímá jako něco navíc.

Důležitým poznatkem je, že typ I není vrozený, tedy se k němu člověk v průběhu života umí dopracovat.

Tři nezbytné prvky vnitřní motivace dle D. Pinka

Kreativní lidé typu I potřebují ke svému rozvoji tři nezbytné prvky, které jsou součástí vnitřní motivace:

Autonomie - Lidé si sami určují co, kdy, jak a s kým budou dělat.

Mistrovství - Touha po tom se neustále zlepšovat v tom, co děláme. Díky mistrovství v dané aktivitě se můžeme dostat do stavu flow, jež je nezbytností pro naše psychické zdraví.

Smysl - touha dělat to, co děláme pro podpoření a zesílení vztahu s našimi vnitřnímí hodnotami a cíly.

Angažovanost - Agentura Gallup provedla výzkum, v rámci kterého se zabývala angažovaností

zaměstnanců.

Existují tři druhy zaměstnanců:
angažovaní (podněcují angažovanost sebe i svého okolí)
neangažovaní (je jim vše jedno a o ničem se nijak výrazně nevyjadřují)
aktivně neangažovaní (tito neangažovaní ovlivňují i ostatní, aby nebyli aktivní taktéž)

Jak to všechno aplikovat na manažerskou praxi?

Jako manažerka musím počítat s tím, že kolektiv, který řídím musím umět ocenit, ale i pokárat. Je v mém vlastním zájmu poznat jednotlivé zaměstnance a naučit se je efektivně motivovat, tak aby jim práce přinášela řadu nejen fyzických benefitů. Spokojený zaměstnanec a spokojený manažer dělají spokojený tým. Tým si sestavím tak, abych měla všechny různé typy zaměstananců, ale co nejméně těch aktivně neangažovaných, kteří by kazili výslednou angažovanost kolektivu.


Pink, Daniel M., 2011. Pohon - Překvapivá pravda o tom, co nás motivuje!. Anag. 192 s. ISBN: 978-80-7263-671-6.

Odmaturuj! Ze společenských věd, nakladatelství Didaktis, 2004

JELÍNEK, Marian; JETMAROVÁ, Kamila. Neztraťte motivaci v době blahobytu, Portál, 2017, ISBN 978-80-262-1196-9