Moderní interpretační techniky při hře na klarinet a basklarinet – 4. část

06.05.2020

Autor: doc. MgA. Vít Spilka,

Dílo: Série přednášek Moderní interpretační techniky


Multifoniky

Hra multifoniků na klarinetu se začla používat zhruba v polovině 20. století. Jako první, kdo popsal jejich použití, byl Antonio Ferrannini, který pojmenoval způsob vytáření více jak jednoho znějícího tónu na klarinetu. Dalším, mnohem komplexnějším popisem multifoniků se zabýval Bruno Bartolozzi, který publikoval ve svém díle New Sounds for Woodwinds z roku 1967. Ten charakterizoval multifoniky jako "generování více frekvencích o různých výškách na jednom tónu v rámci jednoho zvukového sloupce nástroje". Můžeme rozlišit vlastně dva druhy multifoniků. První z nich (spíše teoreticky obsažené, jejich hra je značně obtížná) vycházejí z normálních hmatů šalmajového rejstříku v nízké poloze (např. na tónu e) a jsou tvořeny přefukem do běžných alikvotních tónů, které jsou dobře slyšitelné v tónech spodní polohy, a které můžeme zahrát bez hmatové změny pomocí intenzívního nárazu jazyka, pevnějším nátiskem a intenzívním dechovým proudem. Tímto způsoben např. na jednom hmatu tónu e můžeme zahrát další jednotlivé tóny: h´, g´´, c´´´, e´´´, g´´´, b´´´.

Druhý typ multifoniků vytváříme pomocí speciálních hmatů, které jsou popsány v tabulkách (dnes známe téměř 200 různých variant hmatů pro hru multifoniků!) a mají značně rozdílné akustické vlastnosti - zatímco některé multifoniky se ozývají ve více dynamikách, jiné jsou ovladatelné pouze v jedné, většinou slabší dynamice, vyžadují speciální jemné nasazení a velmi přesnou zvukovou představu hráče. Udržení některých multifoniků v požadované intonační hladině je značně obtížné a vyžaduje neustálé citlivé vyvažování pomocí dechu a nátiskové flexibility. U některých autorů druhé poloviny 20. století se objevuje řetězení různých multifoniků, které vytváří polyfonní efekt vedení hlasů, jenž jsou v nich obsaženy (jako konkrétní příklad tohoto efektu bych zmínil Concerto pro sólový klarinet Valentina Bucchiho).