LADĚNÍ PRVNÍCH KLARINETŮ

Autor: doc. MgA. Vít Spilka

Dílo: VÝVOJ KLARINETU A JEHO PŘEDCHŮDCŮ DO POČÁTKU 19. STOLETÍ

Jak jsem již zmínil, ladění prvních dvouklapkových klarinetů byla D a C, později se objevují ladění ES, F a G. U tříklapkových klarinetů se vyskytují ještě rozmanitější typy: B a A, které jsou nejpoužívanějšími laděními dnes a dále pak ladění C, D, F, G nebo As. 

Konstrukce nástrojů ponejvíce akceptovala tehdejší standardní ladění a = 415, i když nástroje odlišných ladění nejsou zdaleka výjimkou - např. jeden z klarinetů pocházející z dílny Georga Walsche je postaven v ladění a = 405, naopak jeden nástroj z dílny Jacoba Dennera uchovaný v Berlínském muzeu koresponduje velmi dobře s dnešním laděním, je naladěn a = 440. 

 Nejpoužívanějším řešením problému různých ladění bylo vkládání rozdílných středních dílů; tohoto postupu se rovněž používalo za účelem přeladění celkového ladění nástroje - např. při přeladění B klarinetu na A klarinet. Ladění nástrojů po roce 1750 se obecně pohybovalo kolem a = 430.


Zdroje:

HOEPRICH, Eric. The Clarinet. Yale University Press New Haven and London, 2008, ISBN 978-0-300-10282-6

KOUKAL, Bohumír. Historie a literatura klarinetu. Konzervatoř Pavla Josefa Vejvanovského v Kroměříži. Kroměříž 2007