Klarinetová technika III.

14.07.2020

Autor: doc. MgA. Vít Spilka,

Dílo: Série přednášek Klarinetová technika


Čtení skladby

Při čtení skladby a jejích obtížných míst zvláště v prvních dnech cvičení používáme extrémně pomalé tempo, při kterém zdůrazňujeme každou notu dechovým akcentem a zároveň hrajeme s pocitem nepatrně většího tlaku prstů (samozřejmě bez jakýchkoli bolestivých pocitů směřujících ke křeči). Přitom dbáme na to, abychom hráli v celkovém tělesném uvolnění, bez pocitu spěchu. Při nácviku postupujeme tak, že skladbu nebo větu rozdělíme na poměrně malé časové úseky, které nejprve cvičíme zvlášť, později s přicházející technickou jistotou tyto úseky propojíme ve větší celky.

Tempo

Při počátečním stádiu nácviku hrajeme všeobecně velmi pomalu, tempo zvyšujeme pouze do té rychlosti, ve které se neobjeví žádné chyby (chyby se velmi dobře fixují, zůstávají v paměti a často na podiu při zvýšené psychické zátěži "vyplouvají na povrch"). Jakmile zjistíme, že nejsme schopni místo zahrát bez chyb, tempo zpomalíme. Po několika dnech můžeme přikročit k pokročilejšímu způsobu střídání temp - např. pěti až sedmi cyklický způsob cvičení: 1. pomalu, 2. pomalu, 3. střední tempo, 4. pomalu, 5. finální tempo. V pokročilejší fázi je vhodné přidat ještě další dva cykly: 6. extrémně pomalu, 7. extrémně rychle (rychleji než je požadované tempo) s cílem dosáhnout tempové nádstavby zhruba o 20%.