Klarinetová technika I.

22.06.2020

Autor: doc. MgA. Vít Spilka,

Dílo: Série přednášek Klarinetová technika


Podmiňující faktory

Pro dosažení kvalitní klarinetové techniky je potřeba vzít v úvahu řadu faktorů a metodických postupů, které možno shromáždit v několika bodech:

- celková uvolněnost obou rukou a správný postoj při hře

- správná poloha prstů zhruba 10 - 12 mm nad klapkami

- přirozená poloha ruky a jemné zaoblení kloubů prstů (poloha uvolněné ruky)

- volné svalstvo ramen a krku

- relaxované dýchání


Rozehrávka

Správně a efektivně se rozehrát je důležité jak pro začátečníky, tak pro pokročilé hráče. Efektivní rozehrávku je nejlépe začít hrou vydržovaných tónů z pp dynamiky do ff a zpět a využít celý rozsah nástroje včetně extrémně vysokých tónů. Tento nácvik má zásadní význam z několika pohledů: upevňuje jistotu nasazení v pp, vyrovnává intonační rozdíly mezi krajními dynamikami, napomáhá rozšíření barevného spektra ve vyšší poloze a fixuje správný způsob bráničního dýchání (zvýšení kapacity plic, uklidnění dechu). Při rozehrávání je třeba dbát na intenzívní brániční dýchání, používat delší a hlubší nádechy, aby se mohly plíce dostatečně uvolnit a aby došlo k rozšíření jejich kapacity.

Dalším, rovněž velmi efektivním způsobem, je hra duodecimových intervalů ve velmi pomalém tempu např. tímto způsobem po kvintovém kruhu křížkových tónin:

a - e2

e - h1

h - fis2

fis - cis2

cis1 - gis2

gis - dis2

dis1 - ais2 atd.

Při tomto způsobu se procvičuje hra intervalů duodecimy, oktávy a skoku přes dvě oktávy, čímž se trénuje intonační a barevná vyrovnanost rejstříků, která mnohdy činí značné obtíže. Rovněž je prospěšné hrát všechny duodecimové intervaly ve směru nahoru legato, včetně vysoké polohy, až do c4.

Dalším efektivním způsobem jak zvýšit nátiskovou flexibilitu je hra aklikvotních tónů:rozeznívají se intenzívním nárazem jazyka a proudem výdechchu, při hře se snažíme vyrovnat intonační odchylky. Tento způsob zároveň trénuje sluchovou představu a přispívá k rozvíjení barevné koncentrace klarinetového tónu.